Sign-up For Card Player's Newsletter And Free Bi-Monthly Online Magazine

 
 
Buy-In: $513
Prize Pool: $176,540
Entrants: 400

38,500P No-Limit Hold'em Deep Stack

  • Oct 05, '20 - Oct 06, '20
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Alexandr Chernikov $23,660 360
2 Yuriy Brechalov $22,996 300
3 Sergey Kharlamov $25,025 240
4 Vladislav Gareev $12,695 180
5 Nikita Kalinin $10,046 150
6 Vyacheslav Balaev $7,735 120
7 Ruslan Nekipelov $5,751 90
8 Evgheniy Sboev $4,168 60
9 Kazi Bayramukov $3,376 30
10 Rinat Enkov $2,794
11 Sergey Pichugin $2,794
12 Andrey Dolgopolov $2,421
13 Andrey Nikiforov $2,421
14 Dmitriy Danilov $2,139
15 Rinat Lyapin $2,139
16 Vitaliy Avanesyan $1,920
17 Arkadiy Stekolshchikov $1,920
18 Daniil Lesin $1,747
19 Sergey Sobin $1,747
20 Valentin Podolyak $1,747
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 3Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.