Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $286
Prize Pool: $62,503
Entrants: 494

18,000 ₽ No-Limit Hold'em Bounty

  • Sep 23, '18

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Vitaly Avanesyan $11,700
2 Komil Ruzaev $7,290
3 Zhangir Zhakash $5,175
4 Artur Martirosian $4,050
5 Aleksandr Skorobogach $3,150
6 Aleksey Zaharchenko $2,430
7 Alexsandr Sazhinov $1,890
8 Andrey Gluchov $1,350
9 Daniil Lesin $1,021
10 Vladislav Sosnin $900
11 Valeryi Romashyn $900
12 Alexey Koshel $810
13 Kamal Kamalov $810
14 Artem Kuzhalev $720
15 Roman Tsoyi $720
16 Maksim Semenov $630
17 Yuriy Kim $630
18 Aleksey Dekterev $563
19 Larisa Maslyukova $563
20 Arsen Ksakolyan $563
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 4Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets