Sign Up For Card Player's Newsletter And Free Bi-Monthly Online Magazine

 
 
Buy-In: $513
Prize Pool: $42,392
Entrants: 121

38,500P Pot-Limit Omaha Bounty

  • Oct 09, '20
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Vadzim Godzdanker $10,688 132
2 Dmitrii Anchikov $7,207 110
3 Sergey Bagirov $4,687 88
4 Pavel Platonov $3,868 66
5 Genrih Brovchenko $3,140 55
6 Roman Kleyman $2,457 44
7 Ilya Pavlov $1,884 33
8 Sergey Pichugin $1,420 22
9 Pavel Izotov $1,056 11
10 Daniil Lesin $865
11 Maksim Shuts $865
12 Ilya Malyshev $764
13 Serafim Kovalevsky $764
14 Rinat Lyapin $701
15 Leonid Semenyuk $701
16 Andrey Tsvetkov $664
17 Nikolay Vasilev $664
 
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home