Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $280
Prize Pool: $54,054
Entrants: 396

18,200P No-Limit Hold'em Bounty

  • Oct 06, '19

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Evgheniy Sboev $8,227
2 Artem Panferov $6,841
3 Vartan Manucharyan $6,909
4 Yernat Tumanshiyev $3,885
5 Vyacheslav Pak $3,087
6 Ivan Vasilev $2,363
7 Rashid Rafikov $1,764
8 Sedrak Bagdasaryan $1,271
9 Nina Krasilnikova $1,029
10 Alexsandr Sazhinov $851
11 Ilya Mantorov $851
12 Alexandr Zhalyalov $746
13 Alexandr Reznev $746
14 Vladislav Naumov $651
15 Vladimir Engel $651
16 Said Achba $588
17 Artur Khostiyan $588
18 Alexey Ponomarenko $536
19 Ilyaz Dosikov $536
20 Timur Imaev $536
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 3Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets