Poker Coverage: Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $1,070
Prize Pool: $223,429
Entrants: 226

70,000P No-Limit Hold'em

  • Mar 26, '19 - Mar 27, '19
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Sergey Kharchenko $47,264 384
2 Dimitrii Khrebtovich $31,808 320
3 Aleksey Velmuzhov $22,400 256
4 Vardan Zakaryan $18,144 192
5 Vladislav Pogribniy $14,392 160
6 Vladimir Romodanov $10,909 128
7 Yauhen Kontush $7,952 96
8 Jiayu Ruan $5,824 64
9 Yurii Chernenko $4,816 32
10 Arman Atshemyan $4,088
11 Vadim Lipovka $4,088
12 Dmitriy Nedilko $3,640
13 Natik Ismailov $3,640
14 Kiryl Radzivonau $3,304
15 Igor Kuznetsov $3,304
16 Denis Timofeev $2,968
17 Naum Barulia $2,968
18 Roman Novoselov $2,632
19 Anatoly Korochenskiy $2,632
20 Roman Gritsenko $2,632
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets