Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $1,068
Prize Pool: $684,176
Entrants: 757

R 77,000 No-Limit Hold'em

  • Dec 22, '21 - Dec 27, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Vladislav Ivanov $107,790 912
2 Aren Bezhanyan $82,893 760
4 Alexander Lakhov $39,644 456
5 Aleksandr Cheshaev $28,693 380
6 Aleksey Ryazanov $21,896 304
7 Mikhail Zamyatin $17,362 228
8 Stepan Prigodich $13,971 152
9 Sargis Tonoyan $11,321 76
10 Daniil Aratsev $9,713
11 Sergei Puchugin $9,713
12 Kirill Aleksandrov $8,553
13 Igor Rybak $8,553
14 Aleksandr Agabekov $7,525
15 Arkadiy Stekolshchikov $7,525
16 Viktor Mukhin $6,636
17 Alexey Kostyukhin $6,636
18 Giorgiy Skhulukhiya $5,818
19 Yuriy Peskov $5,818
21 Ashot Levonyan $5,061
22 Aleksandr Kirichenko $5,061
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 6Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets