Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $2,136
Prize Pool: $381,403
Entrants: 211

R 154,000 No-Limit Hold'em Eight Max

  • Dec 19, '21 - Dec 22, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Aleksandr Denisov $80,447 360
2 Anton Smirnov $64,185 300
3 Aren Bezhanyan $40,956 240
4 Kazi Bairamukov $30,068 180
5 Nikita Kuznetsov $21,767 150
6 Arkadiy Stekolshchikov $16,611 120
7 Mikhail Katykhin $13,172 90
8 Alisa Sibgatova $10,593 60
9 Ruslan Belinskiy $8,591
10 Sonia-Veronika Shashikhina $7,554
11 Arutyun Saakyan $7,554
12 Vladislav Petrov $6,674
13 Evgeniy Cherkasov $6,674
14 Efim Dorfman $6,103
15 Aleksandr Pustovoy $6,103
16 Vitaliy Pankov $5,532
17 Timur Musagambetov $5,532
18 Sergey Yakovlev $4,957
19 Anatoliy Voropaev $4,957
20 Aleksandr Cheshaev $4,957
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets