Poker Coverage:

 
 
Buy-In: $515
Prize Pool: $165,110
Entrants: 364

R38,500 No-Limit Hold'em

  • Aug 06, '21 - Aug 08, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Vladislav Vinogradov $34,712 300
2 Artur Adamyants $23,124 250
3 Ivan Tukmachev $17,051 200
4 Yuriy Suvorov $12,596 150
5 Rustem Muratov $9,497 125
6 Daria Krashennikova $7,243 100
8 Aren Bezhanyan $4,355 50
9 Yuriy Brechalov $3,433 25
10 Evgeniy Nekrasov $3,433
11 Aleksandr Gusachenko $2,736
12 Nikita Kuznetsov $2,736
13 Mark Uzdenov $2,211
14 Artur Khostiyan $2,211
15 Yigit Aksoy $1,805
16 Vitaliy Viunchenko $1,805
17 Ramzil Huapiev $1,490
18 Rustam Kuliev $1,490
19 Dmitry Pokhabov $1,490
20 Arman Atshemyan $1,490
21 Komiljon Avezov $1,246
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 3Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets