Poker Coverage:

 
 
Buy-In: $487
Prize Pool: $96,720
Entrants: 240

₽35,000 No-Limit Hold'em

  • Apr 24, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Fidel Khaziev $18,710 163
2 Dmitry Medvedev $16,844 136
3 Artem Kudryavtsev $10,059 109
4 Dmitry Bodrov $7,388 82
5 Arsen Vartanov $5,346 68
6 Igor Ivanov $4,083 54
7 Gennadiy Kalinichenko $3,239 41
8 Amani Ezatulla $2,601 27
9 Maxim Malakhov $2,107 14
10 Dmitry Vitkind $1,836
11 Sergei Puchugin $1,836
12 Lev Margolin $1,645
13 Maksim Kotenok $1,645
14 Nikolay Klychev $1,501
15 Ichiro Tokugava $1,501
16 Vadim Gabriel $1,351
17 Pavel Yakushenko $1,351
18 Rudolf Domin $1,207
19 Yunoz Tuguz $1,207
20 Dmitriy Tsymbal $1,207
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets