Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $1,607
Prize Pool: $187,425
Entrants: 142

₽115,500 No-Limit Hold'em

  • Apr 18, '21 - Apr 20, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Mikhail Dianov $39,587 288
2 Stefan Prostorov $27,787 240
3 Narek Arsenyan $32,288 192
4 Garik Tamasyan $16,144 144
5 Roman Gadzhiev $11,689 120
6 Konstantin Nikulin $8,919 96
7 Dmitry Bodrov $7,071 72
8 Andrey Danilyuk $5,691 48
9 Artem Vozeyanov $4,612 24
10 Arkadiy Stekolshchikov $3,746
11 Alexander Lakhov $3,746
12 Igor Subbotin $3,371
13 Mikhail Korotkikh $3,371
14 Dmitry Vitkind $3,093
15 Anatoliy Voropaev $3,093
16 Andrey Andreev $2,811
17 Ivan Volodko $2,811
18 Anatoliy Stolkovskiy $2,528
19 Aleksandr Nemtsov $2,528
20 Anatoly Korochenskiy $1,264
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets