Poker Coverage: Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $762
Prize Pool: $195,552
Entrants: 290

R 57,750 No-Limit Hold'em

  • Feb 19, '21 - Feb 23, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Artur Martirosyan $41,417 228
2 Ilya Iasnogorodskiy $27,613 190
3 Narek Arsenyan $20,212 152
4 Oleg Zakharov $14,992 114
5 Mikhail Dianov $11,272 95
6 Dmitriy Koptev $8,586 76
7 Roman Lesko $6,644 57
8 Konstantin Generalov $5,210 38
9 Anatolii Zyrin $4,141 19
10 Aleksandar Tomovic $4,141
11 Aleksandr Pozharitskiy $3,341
12 Artem Zopunyan $3,341
13 Andrei Vinnikov $2,735
14 Igor Yumatov $2,735
15 Damir Gabdullin $2,276
16 Aleksandr Sazhinov $2,276
17 Sonia-Veronika Shashikhina $1,921
18 Agharazi Babayev $1,921
19 Dmitry Koryakov $1,921
20 Danilo Velasevic $1,921
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets