Poker Coverage:

 
 
Buy-In: $669
Prize Pool: $241,511
Entrants: 252

₽53,900 No-Limit Hold'em

  • Sep 11, '20
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Mikhail Zamyatin $47,180 204
2 Ivan Tukmachev $32,242 170
3 Dmitry Gromov $22,486 136
4 Andrey Danilyuk $16,520 102
5 Andrey Chernokoz $11,955 85
6 Alexey Pugachev $9,131 68
7 Alexey Zakharov $7,245 51
8 Nikolay Fal $5,821 34
10 Yuriy Peskov $4,108
11 Pavel Sadov $4,108
12 Alexey Ponomarenko $3,622
13 Giorgiy Skhulukhiya $3,622
14 Aleksandr Sazhinov $3,258
15 Sergey Lomakin $3,258
16 Andrey Volkov $2,899
17 Arman Bezhanyan $2,899
18 Ruslan Belinskiy $2,535
19 Dmitry Vitkind $2,535
20 Dmitrii Sukhorukov $2,535
21 Lidiia Beliaeva $2,175
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 3Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets