Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $669
Prize Pool: $241,511
Entrants: 252

₽53,900 No-Limit Hold'em

  • Sep 11, '20
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
22 Garik Tamasyan $2,175
23 Pavel Vershinin $2,175
24 Lidia Kozhevnikova $1,858
25 Aleksandr Denisov $1,858
26 Maxim Lykov $1,858
27 Alexandr Merzhvinskij $1,620
28 Anton Lysakov $1,620
29 Daniil Lesin $1,620
30 Pavel Denisov $1,620
31 Sergei Puchugin $1,620
32 Vitalii Zakopailo $1,447
33 Artur Pinkhasov $1,447
34 Sergey Kharlamov $1,447
35 Aydar Minnekhuzin $1,447
36 Dmitrii Opekunov $1,330
37 Dmitriy Rikhard $1,330
38 Marat Shafigullin $1,330
39 Leonid Semenyuk $1,330
40 Oleg Eltsov $1,330
41 Mikhail Kochetov $1,330
 
Jump to
SpinnerPreviousPage 2 of 3Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets