Sign Up For Card Player's Newsletter And Free Bi-Monthly Online Magazine

 
 
Buy-In: $685
Prize Pool: $94,260
Entrants: 141

53,900P No-Limit Hold'em Turbo Bounty

  • Aug 14, '20
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Andrey Chernokoz $12,105 144
2 Eduard Barsegyan $8,266 120
3 Vage Pogosyan $5,764 96
4 Aleksandr Sazhinov $4,236 72
5 Andrey Kolomiets $3,066 60
6 Alexey Badulin $2,340 48
7 Damir Gabdullin $1,853 36
8 Vadim Miroshnichenko $1,495 24
9 Giorgiy Skhulukhiya $1,208 12
10 Anatolii Zyrin $984
11 Dmitry Egorov $984
13 Filipp Khalov $883
14 Dmitriy Danilov $812
15 Dmitry Gromov $812
16 Lidiia Beliaeva $735
17 Igor Tsoy $735
18 Aleksei Barkov $664
19 Alexandr Merzhvinskij $664
20 Ivan Borisov $334
21 Artem Korogodov $329
 
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home