Sign Up For Card Player's Newsletter And Free Bi-Monthly Online Magazine

 
 
Buy-In: $525
Prize Pool: $47,107
Entrants: 104

₽33,000 No-Limit Hold'em Mix Max

  • Feb 09, '18
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Grair Nazaryan $12,485 120
2 Alexandr Biryukov $8,448 100
3 Vladimir Volov $6,240 80
4 Alexandr Merzhvinskij $4,262 60
5 Vladislav Naumov $3,437 50
6 Dmitry Pokhabov $2,712 40
7 Dmitriy Knyazev $2,016 30
8 Mikhail Zamyatin $1,632 20
9 Yunoz Tuguz $1,296 10
10 Konstantin Puchkov $1,056
11 Sergey Fedyaev $1,056
12 Anton Smirnov $1,056
13 Alexey Chinarev $864
14 Evgeniy Nekrasov $864
 
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home