Poker Coverage: Poker Legislation Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting

 
 
Buy-In: $2,384
Prize Pool: $192,499
Entrants: 91

₽150,000 No-Limit Hold'em

  • Feb 04, '18 - Feb 07, '18
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Grair Nazaryan $51,291 216
2 Giorgiy Skhulukhiya $32,352 180
3 Nikolay Fal $28,051 144
4 Yunoz Tuguz $17,808 108
5 Anatoly Filatov $14,520 90
6 Sergey Perelygin $11,424 72
7 Dmitriy Devyatov $8,712 54
8 Vadzim Lipauka $6,778 36
9 Evgeniy Nekrasov $5,424 18
10 Evgheniy Sboev $4,358
11 Andrey Malyshev $4,358
12 Yury Gulyy $4,358
13 Ivan Sochnikov $4,358
 
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets