Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $498
Prize Pool: $215,645
Entrants: 247

No-Limit Hold'em

  • May 12, '09

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Aleksandr Khaustov $41,284
2 Rudolf Babayan $27,421
3 Vladimir Krupenin $27,421
4 Samvel Purtoyan $27,421
5 Andrey Mukhanov $27,421
6 Aleksandr Baazov $10,542
7 Vitaly Lunkin $8,440
8 Dmitriy Bezlepkin $6,307
9 Aleksandr Yaroshetskiy $4,211
10 S Solntsev $2,532
11 Alexander Kravchenko $2,532
12 Sergey Shnewyder $2,532
13 Pavel Dokuchalov $2,111
14 Leonid Bogachkin $2,111
15 Alexey Popov $2,111
16 Artem Kokhanovskiy $1,688
17 Aleksandr Zadorozhnyy $1,688
18 Denis Volkov $1,688
19 Timur Ivanov $1,271
20 Ivan Arzumanyan $1,271
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets