Poker Coverage: Poker Legislation Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting

Poker LeaderboardsFIN / Casino Helsinki

Top Earners

Player
Winnings
Native Of
$135K
Se SWE
$56.9K
Fi FIN
$52.6K
$45.9K
Fi FIN
$39.0K
Us USA
$35.5K
Fi FIN
$28.5K
Ca CAN
$28.2K
Fi FIN
$28.1K
Fi FIN
$24.6K
Fi FIN
$24.2K
Fi FIN
$23.3K
Fi FIN
$19.2K
Se SWE
$17.6K
Fi FIN
$16.3K
Fi FIN
19.
Missing
Max Rotko
$16.1K
Fi FIN
$16.0K
Fi FIN
$15.7K
Fi FIN
$14.8K
Se SWE
$13.2K
Fi FIN
24.
Missing
Ari Soini
$12.2K
Fi FIN
$12.0K
Fi FIN
$11.7K
Fi FIN
$11.7K
Fi FIN
$11.3K
Fi FIN
$11.1K
Fi FIN
$10.4K
Fi FIN
$9.00K
Fi FIN
$8.11K
Fm FSM
$8.07K
Fi FIN
$7.61K
Fi FIN
$6.94K
Fi FIN
$5.81K
Fi FIN
$5.76K
Fi FIN
38.
Missing
Hai Hoang
$5.66K
Fi FIN
$5.63K
Fi FIN
$5.51K
Fi FIN
$4.85K
Fi FIN
$4.77K
Fi FIN
$4.66K
Fi FIN
$4.45K
Fi FIN
$4.38K
Fi FIN
$4.30K
Fi FIN
$4.18K
Fi FIN
$4.07K
Fi FIN
$3.98K
Fi FIN
$3.48K
Fi FIN
Active-down Inactive-up

Largest Wins

Player
Winnings
Native Of
$72.8K
Se SWE
$56.9K
Fi FIN
$52.6K
$45.9K
Fi FIN
$39.0K
Us USA
$35.5K
Fi FIN
$24.6K
Fi FIN
$24.2K
Fi FIN
$23.3K
Fi FIN
$21.0K
Fi FIN
$17.6K
Fi FIN
$16.3K
Fi FIN
16.
Missing
Max Rotko
$16.1K
Fi FIN
$16.0K
Fi FIN
$15.7K
Fi FIN
$14.8K
Se SWE
20.
Missing
Ari Soini
$12.2K
Fi FIN
$11.7K
Fi FIN
$11.4K
Ca CAN
$11.1K
Fi FIN
$10.4K
Fi FIN
$10.4K
Fi FIN
$10.4K
Fi FIN
$9.00K
Fi FIN
$8.11K
Fm FSM
$8.07K
Fi FIN
$7.61K
Fi FIN
$6.94K
Fi FIN
$6.94K
Fi FIN
$5.81K
Fi FIN
$5.76K
Fi FIN
35.
Missing
Hai Hoang
$5.66K
Fi FIN
$5.63K
Fi FIN
$5.51K
Fi FIN
$4.77K
Fi FIN
$4.45K
Fi FIN
$4.38K
Fi FIN
$4.30K
Fi FIN
$4.18K
Fi FIN
$4.07K
Fi FIN
$3.48K
Fi FIN
$3.45K
Fi FIN
$3.43K
Fi FIN
$3.43K
Fi FIN
$3.34K
Fi FIN
$3.34K
Fi FIN
$3.23K
Fi FIN
Active-down Inactive-up