Sign Up For Card Player's Newsletter And Free Bi-Monthly Online Magazine

 
 
Buy-In: $669
Prize Pool: $179,797
Entrants: 316

UAH 20,000 No-Limit Hold'em UAH 3 Million GTD

  • Jan 17, '22 - Jan 23, '22
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Serhii Popovych $36,036 240
2 Mykhailo Valihura $27,027 200
3 Taras Khilko $19,820 160
4 Denys Fedorenko $14,414 120
5 Maksim Poddyachiy $10,811 100
6 Borys Rozhanovskyi $5,946 80
7 Oleh Korban $4,641 60
8 Vasyl Pidhrushnyi $3,607 40
9 Anton Podzolkin $2,883 20
10 Mykola Yarmola $2,883
11 Yevheniy Fidchuk $2,378
12 Hlib Kovtunov $2,378
13 Ivan Yatsenko $2,378
14 Bogdan Nagai $2,000
15 Volodymyr Bezverkhiy $2,000
16 Emil Maharramov $2,000
17 Igor Klymenko $1,694
18 Oleksandr Sliepchenko $1,694
19 Mykhailo Kedrovskyi $1,694
20 Pavlo Yurchenko $1,694
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 3Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home