Join A Poker Community Of 200,000+ Users!

 
 
Buy-In: $374
Prize Pool: $256,543
Entrants: 431

R 26,950 No-Limit Hold'em

  • Dec 17, '21 - Dec 21, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Kirill Aleksandrov $35,971 288
2 Sergei Petrushevskii $36,049 240
3 Ivan Tukmachev $29,131 192
4 Andrey Vasilev $24,659 144
5 Vahe Martirosyan $12,701 120
6 Yuriy Zakharov $9,699 96
7 Sergej Litvinov $7,697 72
8 Igor Glukhikh $6,184 48
9 Furkan Beg $5,004 24
10 Arkadiy Prizvan $4,362
11 Yuriy Peskov $4,362
12 Dmitriy Makharov $3,848
13 Yaroslav Shkuratov $3,848
14 Konstantin Nikulin $3,463
15 Denis Kushnerov $3,463
16 Anatoly Korochenskiy $3,078
17 Dmitrii Sukhorukov $3,078
18 Arkadiy Stekolshchikov $2,692
19 Vsevolod Skorokhod $2,692
20 Arsen Vartanov $2,692
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 3Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.