Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $734
Prize Pool: $96,064
Entrants: 146

R55,000 No-Limit Hold'em

  • Jun 09, '21 - Jun 11, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Aleksandr Nemtsov $20,986 144
2 Vladimir Volov $15,030 120
3 Dmitrii Belikov $11,220 96
4 Kirill Firsov $8,865 72
5 Alexey Zhukov $7,134 60
6 Artem Sofronov $5,749 48
7 Vyacheslav Balaev $4,710 36
8 Andrey Besshaposhnikov $3,809 24
9 Aleksandr Sazhinov $3,047 12
10 Vitaliy Lee $2,493
11 Dzmitry Budai $2,493
12 Timofey Yurtaev $2,078
13 Sergey Tyan $2,078
14 Igor Nosov $1,732
15 Evgeny Zaytzev $1,732
16 Beslan Vedzizhev $1,454
17 Konstantin Kirichenko $1,454
 
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets