Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $466
Prize Pool: $114,003
Entrants: 259

R 34,100 No-Limit Hold'em

  • Sep 03, '21 - Sep 07, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Valerii Avanesian $18,221 163
2 Narek Arsenyan $15,134 136
3 Mikhail Zamyatin $15,775 109
4 Ivan Tukmachev $16,197 82
5 Ruslan Mityayev $6,589 68
6 Yuriy Sergachev $5,029 54
7 Arkadiy Stekolshchikov $3,991 41
8 Yunoz Tuguz $3,215 27
9 Konstantin Generalov $2,598 14
10 Oleg Zalesov $2,258
11 Vadzim Godzdanker $2,258
12 Dmitry Koryakov $1,995
13 Garik Tamasyan $1,995
14 Denis Lavrov $1,823
15 Aleksey Khudykov $1,823
16 Andrey Glushkov $1,651
17 Ilya Kochnev $1,651
18 Denis Khorokhonov $1,483
19 Evgenii Kosichkin $1,483
20 Kseniya Polezhaeva $1,483
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets