Sign Up For Card Player's Newsletter And Free Bi-Monthly Online Magazine

 
 
Buy-In: $750
Prize Pool: $408,106
Entrants: 671

₽53,900 No-Limit Hold'em

  • Apr 21, '21 - Apr 24, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Garik Tamasyan $71,393 420
2 Vasiliy Sokolnikov $48,807 350
3 Rinat Enkov $34,036 280
4 Konstantin Nikulin $24,977 210
5 Furkan Beg $18,076 175
6 Aslan Esenkulov $13,792 140
7 Alexander Shelukhin $10,938 105
8 Evgeniy Tambovtsev $8,816 70
9 Alexey Ponomarenko $7,142 35
10 Vladimir Pilyavskiy $6,123
11 Mikhail Zamyatin $6,123
12 Tatiana Filippenkova $5,386
13 Rinat Bogdanov $5,386
14 Evgeniy Cherkasov $4,774
15 Sergei Puchugin $4,774
16 Aleksandr Sazhinov $4,202
17 Leonid Semenyuk $4,202
18 Sergey Fedyaev $3,672
19 Oleg Sergeev $3,672
20 Nikolai Dimitriev $3,672
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 5Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home