Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $733
Prize Pool: $76,824
Entrants: 217

₽53,900 No-Limit Hold'em Bounty

  • Jun 27, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Oleksandr Sandulov $16,775 180
2 Vladimir Pilyavskiy $11,455 150
3 Sergey Tyan $7,987 120
4 Vitaliy Li $5,868 90
5 Arkadiy Stekolshchikov $4,248 75
6 Ivan Osipov $3,240 60
7 Ruslan Zaynulin $2,575 45
8 Maxim Lykov $2,066 30
9 Dmitriy Dolgov $1,673 15
11 Andrey Volkov $1,460
12 Sergey Albitskiy $1,305
13 Alexander Rudov $1,305
14 Andrey Danilyuk $1,193
15 Maksim Skovorodnik $1,193
16 Konstantin Generalov $1,077
17 Andrey Kostitsyn $1,077
18 Andrey Chernokoz $960
19 Leonid Averin $960
20 Azim Orunov $960
21 Ramazan Magamaev $844
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets