Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $453
Prize Pool: $126,640
Entrants: 293

R 35,000 No-Limit Hold'em R 5 Million GTD

  • May 20, '21 - May 23, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
21 Vyacheslav Balaev $1,331
22 Yuliya Stepanenko $1,331
23 Anatoliy Drobyshev $1,331
24 Vyacheslav Derbyshev $1,141
25 Aleksandr Osharov $1,141
26 Sergey Nekrasov $1,141
27 Ivan Tinyakov $951
28 Andrey Medvedev $951
29 Viktor Mukhin $951
30 Nikita Borschevsky $951
31 Oleg Mishin $951
32 Emil Ukalaev $825
33 Valentin Tomasevich $825
34 Aydar Minnekhuzin $825
35 Vladimir Donchenko $825
 
Jump to
SpinnerPreviousPage 2 of 2
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets