Poker Coverage: Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $463
Prize Pool: $78,912
Entrants: 198

R 35,000 No-Limit Hold'em

  • Jan 30, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Evgeny Zaytzev $17,223 134
2 Alexander Shelukhin $10,400 112
3 Vasil Giliazetdinov $10,762 90
4 Maksim Pisarenko $6,224 67
5 Stepan Mikhno $4,504 56
6 Garik Tamasyan $3,435 45
7 Dmitriy Todavchik $2,725 34
8 Pavel Reshetov $2,194 22
9 Ilyaz Dosikov $1,780 11
10 Yuriy Merkushin $1,563
11 Maksim Aboimov $1,563
12 Anton Komarov $1,383
13 Vasily Yarkov $1,383
14 Andrey Litvinov $1,263
15 Ivan Tukmachev $1,263
16 Aleksandr Denisov $1,143
17 Dmitry Medvedev $1,143
18 Petr Gabyshev $1,028
19 Leonid Semenyuk $1,028
20 Oleg Verobyan $1,028
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets