Poker Coverage: Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $305
Prize Pool: $114,100
Entrants: 255

R 23,100 No-Limit Hold'em

  • Jan 21, '21 - Jan 31, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Aleksandr Pustovoy $24,790 163
2 Garik Tamasyan $17,017 136
3 Aleksandr Denisov $11,870 109
4 Rudolf Domin $8,715 82
5 Vladimir Nikulshin $6,310 68
6 Sergey Gazaryan $4,815 54
7 Sergey Chudov $3,821 41
8 Eugeniy Soshin $3,071 27
9 Marat Shafigullin $2,489 14
10 Mikhail Korotkikh $2,166
11 Anton Nabasov $2,166
12 Anton Smirnov $1,941
13 Valerii Kutepov $1,941
14 Vladimir Volov $1,767
15 Sergey Lykov $1,767
16 Evgeniy Nekrasov $1,599
17 Sergey Tikhonov $1,599
18 Yunoz Tuguz $1,425
19 Mikhail Kukin $1,425
20 Daniil Shalaev $1,425
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets