Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy
Wsopbanner

 
 
Buy-In: $341
Prize Pool: $84,721
Entrants: 273

₽27,500 No-Limit Hold'em

  • Sep 24, '20 - Sep 27, '20
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Denis Kirichenko $16,288 173
2 Pavel Kosarev $17,771 144
3 Sergey Laysha $9,049 115
4 Dmitry Kirichenko $6,432 86
5 Igor Zhigunov $4,560 72
6 Igor Kress $3,312 58
7 Marat Tsmikhanov $2,385 43
8 Mikhail Tumanov $1,764 29
9 Andrew Filipchenko $1,372 14
10 Alexander Sarychev $1,111
11 Mikhail Fedchenko $1,111
12 Siarhei Narozhny $980
13 Yuriy Soroko $980
14 Stefan Koveshnikov $980
15 Maksim Rudakov $980
16 Boris Sidorov $882
17 Maksim Dozka $882
18 Aleksandr Sazhinov $882
19 Sergey Konovalov $882
20 Kirill Karpovich $882
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home