Sign-up For Card Player's Newsletter And Free Bi-Monthly Online Magazine

 
 
Buy-In: $696
Prize Pool: $198,297
Entrants: 239

53,900P No-Limit Hold'em

  • Feb 21, '20 - Feb 24, '20
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Roman Romanov $42,547 192
2 Benya Pitersky $29,068 160
3 Yeznat Tumanshiyev $20,265 128
4 Osman Yel $14,893 96
5 Sergey Kharchenko $10,766 80
6 Ivan Borisov $8,228 64
7 Maryna Khatskevich $6,523 48
8 Aleksandr Merzhvinskiy $5,257 32
9 Artur Mukhin $4,243 16
10 Danila Yakovlev $3,667
11 Grigoriy Kryuchkov $3,667
12 Maksim Merzhvinsky $3,272
13 Roman Kovalev $3,272
14 Nikita Bochkin $2,976
15 Stepan Khachaturyan $2,976
16 Timur Mukhamedaminov $2,675
17 Maxim Sekretarev $2,675
18 Sarkis Karabadzhakyan $2,379
19 Ayrat Shakirov $2,379
20 Dmitriy Kopyl $2,379
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.