Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy
Wsopbanner

 
 
Buy-In: $222
Prize Pool: $140,951
Entrants: 481

17,500P No-Limit Hold'em

  • Aug 06, '20

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Narek Arsenyan $23,693
2 Lev Rubenov $16,290
3 Stanislav Kamisov $11,341
4 Garik Khurshudyan $8,337
5 Danila Yakovlev $6,022
6 Aleksandr Savchenko $4,599
7 Andrey Surin $3,641
8 Sergey Savitskii $2,927
9 Anatolii Zyrin $2,381
10 Sergei Pustobaev $2,046
11 Nikolay Klychev $2,046
12 Sergey Kalinin $1,792
13 Nikolay Reibnits $1,792
14 Arsen Bzhinaev $1,600
15 Mikhail Potapenko $1,600
16 Kirill Aleksandrov $1,409
17 Andrey Pankravtov $1,409
18 Sergey Sokharev $1,217
19 Andrey Mukhanov $1,217
20 Evgeniy Cherkasov $1,217
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 5Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets