Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $1,043
Prize Pool: $226,107
Entrants: 259

RUB 66,000 No-Limit Hold'em

  • Aug 12, '18 - Aug 14, '18
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Oleg Netaliev $50,382 408
2 Timur Azizov $33,462 340
3 Anatoly Korochenskiy $22,181 272
4 Roman Korenev $15,354 204
5 Dimitriy Khashirov $10,967 170
6 Andrey Andreev $8,366 136
7 Ilya Maltsev $6,534 102
8 Leonid Orman $5,400 68
9 Dzmitry Rezko $4,590 34
10 Vladimir Snimschikov $3,978
11 Yashar Mammadov $3,978
12 Diego Zeiter $3,618
13 Aleksey Nikolaev $3,618
14 Denis Timofeev $3,303
15 Yuriy Pashchinskiy $3,303
16 Vladimir Lappo $3,006
17 Yang Zhang $3,006
18 Sergei Puchugin $2,736
19 Aleksei Ivanov $2,736
20 Yevgeniy Kochetkov $2,736
 
Jump to
SpinnerPage 1 of 2Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets