Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $2,146
Prize Pool: $266,104
Entrants: 124

Six-Handed No-Limit Hold'em

  • May 16, '09

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Aleksandr Varsefarer $94,145
2 Ruslan Gazaev $47,073
3 Ilya Burtsev $23,277
4 Aleksander Maximov $14,868
5 Igor Davydov $9,902
6 Dmitry Nemirovsky $8,653
7 Maksim Zemlyuk $7,434
8 Maksim Komarovakskiy $6,185
9 Anton Vishnevetskiy $4,966
10 Timur Gurtskoy $3,961
11 Maxim Lykov $3,961
12 Samvel Oganyan $3,961
13 Aleksandr Titenshteyn $3,473
14 Andrey Livshits $3,473
15 Geydar Dadashov $3,473
16 Aleksandr Belous $2,986
17 Konstantin Puchkov $2,986
18 Pavel Belkin $2,986
 
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets