Poker Coverage: Poker Legislation Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting

Poker LeaderboardsCHN / Yunnan Winner Poker Club

Top Earners

Player
Winnings
Native Of
$129K
Cn CHN
2.
Missing
Bo Jin
$107K
Cn CHN
$88.1K
Cn CHN
$62.1K
Cn CHN
$58.8K
Cn CHN
6.
Missing
Rui Sun
$45.4K
Cn CHN
$44.0K
Cn CHN
$34.9K
Cn CHN
$34.6K
Cn CHN
$28.8K
Cn CHN
11.
Missing
Wang Kai
$26.7K
Cn CHN
$22.8K
Cn CHN
13.
Missing
Gen Song
$22.3K
Cn CHN
14.
Missing
Rui Zhou
$19.7K
Cn CHN
15.
Missing
Yong Fu
$18.9K
Cn CHN
16.
Missing
Xiao Li
$15.2K
Cn CHN
17.
Missing
Yong Li
$13.6K
Cn CHN
$13.5K
Cn CHN
19.
Missing
Fan Yang
$12.2K
Cn CHN
20.
Missing
Zhen Wang
$9.43K
Cn CHN
20.
Missing
Jie Yang
$9.43K
Cn CHN
21.
Missing
Ye Yuan
$8.68K
Cn CHN
21.
Missing
Dai Heng
$8.68K
Cn CHN
21.
Missing
Li Peng
$8.68K
Cn CHN
22.
Missing
Wei Yang
$8.09K
Cn CHN
$8.09K
Cn CHN
$8.09K
Cn CHN
23.
Missing
Weibo Qi
$7.81K
Cn CHN
23.
Missing
Feng Xu
$7.81K
Cn CHN
23.
Missing
Chen Yan
$7.81K
Cn CHN
24.
Missing
Jiu Chen
$7.03K
Cn CHN
24.
Missing
Yao Wang
$7.03K
Cn CHN
$6.62K
Cn CHN
25.
Missing
Zhang Bin
$6.62K
Cn CHN
25.
Missing
Li Zhan
$6.62K
Cn CHN
26.
Missing
Zan Chen
$6.27K
Cn CHN
26.
Missing
Guo Sun
$6.27K
Cn CHN
26.
Missing
Yuan Lin
$6.27K
Cn CHN
27.
Missing
Jing Pan
$5.86K
Cn CHN
$5.86K
Cn CHN
27.
Missing
Wang Heng
$5.86K
Cn CHN
28.
Missing
Yu Wang
$5.67K
Cn CHN
28.
Missing
Wen Chen
$5.67K
Cn CHN
$5.67K
Cn CHN
$5.24K
Cn CHN
29.
Missing
Qi Zhun
$5.24K
Cn CHN
$5.24K
Cn CHN
$4.95K
Cn CHN
$4.95K
Cn CHN
$4.95K
Cn CHN
Active-down Inactive-up

Total Cashes

Largest Wins

Player
Winnings
Native Of
$129K
Cn CHN
2.
Missing
Bo Jin
$107K
Cn CHN
$88.1K
Cn CHN
$62.1K
Cn CHN
$58.8K
Cn CHN
6.
Missing
Rui Sun
$45.4K
Cn CHN
$44.0K
Cn CHN
$34.9K
Cn CHN
$32.9K
Cn CHN
$28.8K
Cn CHN
11.
Missing
Wang Kai
$26.7K
Cn CHN
$22.8K
Cn CHN
13.
Missing
Gen Song
$22.3K
Cn CHN
14.
Missing
Rui Zhou
$19.7K
Cn CHN
15.
Missing
Yong Fu
$18.9K
Cn CHN
16.
Missing
Xiao Li
$15.2K
Cn CHN
$13.5K
Cn CHN
18.
Missing
Fan Yang
$12.2K
Cn CHN
19.
Missing
Zhen Wang
$9.43K
Cn CHN
19.
Missing
Jie Yang
$9.43K
Cn CHN
20.
Missing
Ye Yuan
$8.68K
Cn CHN
20.
Missing
Dai Heng
$8.68K
Cn CHN
20.
Missing
Li Peng
$8.68K
Cn CHN
21.
Missing
Wei Yang
$8.09K
Cn CHN
$8.09K
Cn CHN
$8.09K
Cn CHN
22.
Missing
Weibo Qi
$7.81K
Cn CHN
22.
Missing
Feng Xu
$7.81K
Cn CHN
22.
Missing
Chen Yan
$7.81K
Cn CHN
23.
Missing
Jiu Chen
$7.03K
Cn CHN
23.
Missing
Yao Wang
$7.03K
Cn CHN
$6.62K
Cn CHN
24.
Missing
Zhang Bin
$6.62K
Cn CHN
24.
Missing
Li Zhan
$6.62K
Cn CHN
25.
Missing
Zan Chen
$6.27K
Cn CHN
25.
Missing
Guo Sun
$6.27K
Cn CHN
25.
Missing
Yuan Lin
$6.27K
Cn CHN
26.
Missing
Jing Pan
$5.86K
Cn CHN
$5.86K
Cn CHN
26.
Missing
Wang Heng
$5.86K
Cn CHN
27.
Missing
Yu Wang
$5.67K
Cn CHN
27.
Missing
Wen Chen
$5.67K
Cn CHN
$5.67K
Cn CHN
$5.24K
Cn CHN
28.
Missing
Qi Zhun
$5.24K
Cn CHN
$5.24K
Cn CHN
$4.95K
Cn CHN
$4.95K
Cn CHN
$4.95K
Cn CHN
30.
Missing
Liu Da
$4.69K
Cn CHN
Active-down Inactive-up

Total Final Tables

Player
Total
Native Of
Active-down Inactive-up