Poker Coverage: Poker Legislation Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting

Poker LeaderboardsBRA / Wish Resort

Top Earners

Player
Winnings
Native Of
$120K
Br BRA
$83.4K
Py PRY
$77.8K
Py PRY
$68.8K
Br BRA
$68.0K
Ar ARG
$46.3K
Br BRA
$36.0K
Br BRA
$30.6K
Br BRA
$26.8K
Br BRA
$25.2K
Br BRA
$23.9K
Br BRA
$20.4K
Bo BOL
$20.3K
Br BRA
$17.7K
Ar ARG
$15.9K
Br BRA
$14.7K
Br BRA
$14.5K
Br BRA
$11.9K
Br BRA
$11.6K
Br BRA
$11.2K
Ar ARG
$10.4K
Py PRY
$10.1K
Br BRA
$9.97K
Br BRA
$9.35K
Br BRA
$9.35K
Br BRA
$8.93K
Uy URY
$8.52K
Br BRA
$8.39K
Br BRA
$8.39K
Br BRA
$7.55K
Br BRA
$7.53K
Br BRA
$7.53K
Br BRA
$7.41K
Ar ARG
$6.68K
Br BRA
$6.64K
Br BRA
$6.34K
It ITA
$5.82K
Br BRA
$5.82K
Ar ARG
$5.82K
Br BRA
$5.67K
Br BRA
$5.67K
Br BRA
$5.52K
Br BRA
$5.44K
Br BRA
$5.29K
Br BRA
$4.97K
Br BRA
$4.97K
Br BRA
$4.97K
Br BRA
$4.96K
Br BRA
$4.96K
It ITA
$4.92K
Br BRA
Active-down Inactive-up

Largest Wins

Player
Winnings
Native Of
$120K
Br BRA
$83.4K
Py PRY
$77.8K
Py PRY
$68.8K
Br BRA
$68.0K
Ar ARG
$46.3K
Br BRA
$36.0K
Br BRA
$30.6K
Br BRA
$26.8K
Br BRA
$25.2K
Br BRA
$23.9K
Br BRA
$20.4K
Bo BOL
$20.3K
Br BRA
$15.9K
Br BRA
$14.7K
Br BRA
$14.5K
Br BRA
$11.9K
Br BRA
$11.6K
Br BRA
$11.2K
Ar ARG
$9.97K
Br BRA
$9.35K
Br BRA
$9.35K
Br BRA
$8.39K
Br BRA
$8.39K
Br BRA
$7.53K
Br BRA
$7.53K
Br BRA
$6.68K
Br BRA
$6.64K
Br BRA
$6.34K
It ITA
$5.82K
Br BRA
$5.82K
Ar ARG
$5.82K
Br BRA
$5.67K
Br BRA
$5.67K
Br BRA
$5.44K
Br BRA
$4.97K
Br BRA
$4.97K
Br BRA
$4.97K
Br BRA
$4.96K
Br BRA
$4.96K
It ITA
$4.75K
Br BRA
$4.53K
Br BRA
$4.53K
Br BRA
$4.37K
Ar ARG
$4.16K
Br BRA
$4.16K
Br BRA
$4.16K
Br BRA
$4.11K
Ar ARG
$4.11K
Br BRA
$3.68K
Br BRA
Active-down Inactive-up