Poker Coverage: Poker Legislation Poker Tournaments U.S. Poker Markets Sports Betting

Poker LeaderboardsIRL / The Burlington Hotel

Top Earners

Player
Winnings
Native Of
$884K
Ie IRL
$809K
Gb GBR
$803K
Ie IRL
$481K
Ie IRL
$434K
Gb GBR
$426K
Gb GBR
$422K
Ie IRL
$296K
De DEU
$280K
Ca CAN
$260K
De DEU
$234K
Us USA
$220K
Gb GBR
$209K
Ie IRL
$208K
Gb GBR
$179K
Us USA
$176K
Gb GBR
$174K
Us USA
$166K
Fi FIN
$152K
Ie IRL
$149K
Ie IRL
$143K
Ie IRL
$143K
Ie IRL
$141K
Ie IRL
$127K
Ie IRL
$123K
Gb GBR
$123K
Se SWE
$117K
Nl NLD
$108K
Ie IRL
$105K
Gb GBR
$103K
Gb GBR
$102K
Ie IRL
$95.8K
Us USA
$91.0K
Ie IRL
$86.5K
$84.1K
Gb GBR
$77.7K
Us USA
$75.9K
Ie IRL
$75.2K
Us USA
$69.8K
Us USA
$66.7K
Us USA
$66.5K
Ie IRL
$65.0K
Gb GBR
$58.7K
Us USA
$58.6K
Ca CAN
$55.2K
Ie IRL
Active-down Inactive-up

Largest Wins

Player
Winnings
Native Of
$868K
Ie IRL
$809K
Gb GBR
$795K
Ie IRL
$434K
Gb GBR
$422K
Ie IRL
$296K
De DEU
$280K
Ca CAN
$260K
De DEU
$234K
Us USA
$220K
Gb GBR
$209K
Ie IRL
$208K
Gb GBR
$176K
Gb GBR
$174K
Us USA
$166K
Fi FIN
$142K
Ie IRL
$136K
Ie IRL
$133K
Ie IRL
$127K
Ie IRL
$123K
Se SWE
$117K
Nl NLD
$108K
Ie IRL
$103K
Gb GBR
$101K
Ie IRL
$100K
Us USA
$96.8K
Gb GBR
$95.8K
Us USA
$91.5K
Gb GBR
$91.0K
Ie IRL
$86.5K
$77.7K
Us USA
$75.9K
Ie IRL
$69.8K
Us USA
$66.7K
Us USA
$65.0K
Gb GBR
$58.7K
Us USA
$58.6K
Ca CAN
$55.2K
Ie IRL
$54.6K
Ie IRL
45.
Missing
Bobbi G
$52.7K
De DEU
$51.1K
Us USA
47.
Missing
Yann Dion
$50.8K
Gb GBR
$46.7K
Dk DNK
$46.4K
Ca CAN
$45.0K
Us USA
Active-down Inactive-up