Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $713
Prize Pool: $334,572
Entrants: 542

R 53,900 No-Limit Hold'em

  • Jan 27, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
41 Andrey Gerasimov $1,504
42 Konstantin Generalov $1,504
43 Andrey Andreev $1,504
44 Demis Vasilov $1,504
45 Vasiliy Kurdin $1,504
46 Sergey Tikhonov $1,504
47 Leanid Khomich $1,504
48 Radik Aglyamov $1,374
49 Andrey Chechetko $1,374
50 Nikita Voznesenskiy $1,374
51 Mukhtar Taysi $1,374
52 Ayas Chash $1,374
53 Sergey Chudov $1,374
54 Vladimir Nikulshin $1,374
55 Kirill Scerbakov $1,374
56 Dmitry Medvedev $1,272
57 Vsevolod Skorohod $1,272
58 Evgeniy Anistratov $1,272
59 Sergey Kudryavtsev $1,272
60 Alexandr Chernikov $1,272
 
Jump to
SpinnerPreviousPage 3 of 4Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets