Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

CPPT IX - bestbet Jacksonville

$2,500 No-Limit Hold'em

Follow-the-action

Card Player Poker Tour bestbet Jacksonville Main Event Begins Friday, June 25

The 2021 Card Player Poker Tour bestbet Jacksonville kicked off last week, and now the centerpiece of the 11-event series is set to get underway. The CPPT bestbet Jacksonville $2,500 buy-in no-limit hold’em main event ...


 
 
Buy-In: $1,043
Prize Pool: $879,066
Entrants: 1000

RUB 66,000 No-Limit Hold'em

  • Aug 04, '18 - Aug 08, '18
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
21 Dimitriy Khashirov $5,625
22 Ivan Kochetkov $5,625
23 Daniil Kiselev $5,625
24 Hadi Khordbin $5,625
25 Pavel Zuev $4,950
26 Igor Zolotov $4,950
27 Alexandr Chernikov $4,950
28 Giorgiy Skhulukhiya $4,950
29 Dragos Trofimov $4,950
30 Timur Azizov $4,950
31 Andranik Oganesyan $4,950
32 Evgenii Kim $4,950
33 Dzmitry Budai $4,275
34 Naum Barulio $4,275
35 Igor Ivashkiv $4,275
36 Yuriy Pashchinskiy $4,275
37 Volodymyr Drokin $4,275
38 Oleksii Kravchuk $4,275
39 Ilya Maltsev $4,275
40 Konstantin Puchkov $4,275
 
Jump to
SpinnerPreviousPage 2 of 6Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets