Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $1,797
Prize Pool: $222,781
Entrants: 144

₽132,160 No-Limit Hold'em

  • Jul 22, '21 - Jul 25, '21
  •  

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
1 Alexander Lakhov $41,775 288
2 Vitaliy Mesheriakov $41,236 240
3 Alexander Zubov $35,429 192
4 Roman Kolotyuk $19,192 144
5 Nikita Kuznetsov $13,890 120
6 Aleksandr Pustovoy $10,604 96
7 Andrey Litvinov $8,408 72
8 Arkadiy Stekolshchikov $6,763 48
9 Aleksandr Agabekov $5,487 24
10 Vladislav Naumov $4,458
11 Alexey Gortikov $4,458
12 Artsiom Prostak $4,012
13 Konstantin Grigoriadi $4,012
14 Vladislav Varlashin $3,675
15 Sergey Tyan $3,675
16 Stefan Prostorov $3,343
17 Yuriy Sergachev $3,343
18 Andrey Andreev $3,007
19 Aleksandr Cherepov $3,007
20 Pavel Shirshikov $3,007
 
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets