Poker Coverage: Poker Tournaments Casino News Sports Betting Poker Strategy

 
 
Buy-In: $245
Prize Pool: $141,138
Entrants: 637

R 18,200 No-Limit Hold'em Bounty

  • Oct 04, '21

 
 

Event Results

Place Player Winnings POY Points
22 Vladimir Lipnitskiy $525
23 Konstantin Kirichenko $525
24 Milos Petakovic $453
25 Telman Sargacyn $453
26 Aleksey Kazylin $453
27 Aleksandr Terekhov $453
28 Alexsey Fedosov $395
29 Igor Rybak $395
30 Maxim Bogomolov $395
31 Evgeny Zaytzev $395
32 David Bekoev $347
33 Evgeniy Starinkov $347
34 Eduard Kravets $347
35 Aleksandr Sannikov $347
36 Dmitry Medvedev $347
37 Alexander Zubov $347
38 Igor Glukhikh $347
39 Larisa Maslyukova $347
40 Roman Morgoev $299
41 Dmitrii Sukhorukov $299
 
Jump to
SpinnerPreviousPage 2 of 5Next
 
Help Card Player keep its database accurate. Email to report any errors or omissions.
Newsletterbanner Twitterbanner Fbbanner
Podcasts-home
 

Poker Twitter Feed Twitter-bird

More Poker Tweets